Balázs Gyöngyi - Kuratóriumi tag

Diplomás ápoló

1994-ben érettségiztem egészségügyi szakközépiskolában, és ez évben kezdtem dolgozni a Pándy Kálmán Kórház Pszichiátriai osztályán.
1995-ben pszichiátria szakápoló képesítést szereztem, majd 2002-ben diplomáztam a Tessedik Sámuel Főiskola, Egészségügyi Intézetében.
2010 óta az Addiktológiai Rehabilitációs osztályon dolgozom.
Munkám során megtapasztaltam, hogy kórházi keretek között milyen nehézségekbe és korlátokba, ütközik a szenvedélybetegséggel küzdők segítése. Az alapítvány munkája során ezeket az akadályokat próbálja leküzdeni és tevékenységével javítani igyekszik a felépülők társadalomba történő visszailleszkedését, személyük, betegségük megismerését, elfogadását. Számomra rendkívül fontos a prevenciós, felvilágosító munkában való részvétel.
Az alapítvány munkáját külső szemlélőként figyelem egy ideje, amikor lehetőséget kaptam, hogy kuratóriumi tagként részt vehetek a munkában, szívesen fogadtam a felkérést.