Dr. Felföldi Margit - Kuratóriumi tag

Pszichiáter

1984-ben végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Neurológiai, pszichiátriai és addiktológiai szakvizsgával rendelkezem.
Kezdetben a pszichiátriai osztályon, majd pedig az Ideggondozóban dolgoztam, ezt követően 6 évvel ezelőtt bíztak meg az Addictológiai Rehabilitációs Osztály vezetésével.
A betegeinket segíteni próbáljuk a felépülésükben úgy, hogy az évtizedes tapasztalatainkat, új, időnként alternatív módszerekkel vegyítjük. Jól meghatározott elvek mentén folytatjuk a munkánkat, azonban az egyén érdekeit soha nem veszítjük szem elől és azt sem, hogy motiváltság esetén új esélyt adunk akár sokadik alkalommal is.
Hisszük és valljuk, hogy munkánk eredményes, mert egy függő személy apró előrelépése és az alkalmazkodóképességének az alakulása, a személyiségének a gazdagodása, ezzel együtt az absztinenciájának a rövidebb-hosszabb ideig tartó megvalósulása, a szűkebb és tágabb környezetüknek az életminőségére, közérzetére is pozitívan hat.
A magam és munkatársaim elhivatottsága az eredményességünk alapja, amihez hozzájárul a nyitottságunk az újjal szemben és mások elfogadása.
Gyakran szembesültünk a munkánk során azzal, hogy a terveink megvalósításához pénzre lenne szükségünk, emiatt hoztuk létre az alapítványunkat.